Do zgłoszenia prac do Konkursu niezbędne jest założenia konta – po wstępnej rejestracji na podany adres e-mail przesłany zostanie indywidualny kod PIN umożliwiający logowanie do systemu.

W celu zalogowania się na konto proszę o podanie zarejestrowanego adresu e-mail oraz otrzymanego indywidualnego kodu PIN.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub częściowo wypełnione formularze zgłoszeniowe.

Okładki przyjmujemy w formacie PDF. Jedna okładka jest równoznaczna z jednym zgłoszeniem. Jeśli dany tytuł prasowy chce zaprezentować kilka swoich okładek, przesyła je jako jedno zgłoszenie w formie obrazka będącego kolażem kilku okładek.